عضویت    ورود
ورود به سایت
» مطالب برای 23.04.1393


اجرای فاز 2 و 3 پروژه خدمات الکترونيک استان گلستان

اجرای فاز 2 و 3 پروژه خدمات الکترونيک استان گلستان

به اطلاع می­رساند، با عنایت به قرارداد استانداری گلستان با شرکت «آینده کاوان کهکشان نرم افزار» کلیه دستگاه­های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در فاز دو و سه پروژه پرتال خدمات استان می­توانند از گواهینامه موتورهای فرم­ساز، گزارش ساز و تولید فرآیند،  همراه یک خدمت الکترونیکی رایگان، برخوردار شوند.

کد خبر: 46


مصوبات جلسه سوم مورخ 3/4/93

مشخصات صورتجلسه

عنوان جلسه: سومین جلسه کمیته کارشناسی فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت           ساعت:  10                تاریخ تشکیل جلسه:  3/4/93   ترتيب جلسه: سوم

مکان : دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت           شماره و تاریخ دعوتنامه :  31/3/93  -  93/4/38019     رئیس:  مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات

دستور جلسه:

1- بررسی بندهای تفاهم نامه استانداری با سازمان فناوری اطلاعات کشور و تعیین تکالیف دستگاهها، جهت ارائه به کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان

2-نهایی کردن آیین نامه کمیته و گروه های تخصصی جهت ارائه به کارگروه پژوهش

3-بررسی فهرست اعضای گروه های تخصصی

4-بلاغ پروژه تعیین شاخص های فناوری اطلاعات، ارتباطات به گروه های تخصصی

 

ارائه كننده:

 

دفتر فناوری اطلاعات

 

 

دفتر فناوری اطلاعات

 

دفتر فناوری اطلاعات

 

   دفتر فناوری اطلاعات

 

حاضرین :

 


1-     مهدی علی بگلی

2-     حسین جلالی

3-     آقای دکتر مومنی

4-     آقای مهندس عباسی

5-    آقای مهندس احمدی

  مصوبات:

1-     در خصوص بند یک مقرر گردید آقای نتاج دبیر شورای برنامه ریزی استان، دستگاههای پیگیری کننده هر یک از بند های تفاهم را مشخص نموده و نتیجه را به دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت اعلام نماید تا در جلسه بعدکمیته بررسی گردد

2-     در خصوص بند  دو مقرر گردید آیین نامه کمیته  کارشناسی فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت که توسط دفتر فناوری اطلاعات تهیه گردیده است برای اعضای کمیته ارسال گردد، تا آنها بر این اساس  آیین نامه های گروه های تخصصی خود را تهیه نمایند (آیین نامه پیوست می باشد)

3-     در خصوص بند سه روسای گروه های  کارشناسی، اعضای پیشنهادی خود را به شرح ذیل اعلام نمودند

1-3   گروه کارشناسی راهبردی : آقایان ملاغلامعلی، ناهیدی،ذبیحی،صفریان، یعقوبی و کازرانی

2-3   گروه  کارشناسی زیرساخت : آقایان اخوت، یزدانی، شهرآیینی، شکور و رایجی

3-3 گروه  کارشناسی سیستمهای اطلاعاتی : آقایان سعادت فر، نعمتی، امامی، دربیکی، گرزین و سرکار خانم وفادار

4-      در خصوص بند 4 مقرر گردید شاخص های تهیه شده توسط سازمان فناوری اطلاعات کشور برای همه اعضا ارسال گردد تا پس از بررسی اولیه توسط آنها، در جلسه بعد کمیته مورد بررسی قرار گیرد.(شاخص ها پیوست می باشد)./

   

 

  

مدیران غائب جلسه:

 

-          

 

کد خبر: 45


آئین نامه کمیته کارشناسی فناوری اطلاعات،ارتباطات وامنیت استان گلستان

این کمیته به استناد بند ب ردیف 1 مصوبه دعوت نامه شماره 11372 مورخ 7/8/1390 کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری با نام «کمیته کارشناسی فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت» با مسؤولیت دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری تشکیل می­شود.

ماده1: واژگان

در این آیین نامه واژگان زیر در معانی و مفاهیم شرح داده شده مورد بهره برداری قرار می­گیرد:

1-1- استانداری: منظور استانداری گلستان است.

1-2- شورا: منظور «شورای برنامه­ریزی استان» است.

1-3- کارگروه: منظور «کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان» ذیل «شورای برنامه­ریزی و توسعه استان» است.

1-4- کمیته: منظور «کمیته کارشناسی فناوری اطلاعات» ذیل «کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری» است.

1-5- کارگروه­های تخصصی: منظور کارگروه­های تخصصی است که بنابر ضرورت ذیل «کمیته کارشناسی فناوری اطلاعات» تشکیل می­شود.

1-6- دستگاه­های اجرایی: دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

1-7- فاوا:کوتاه نوشته فناوری اطلاعات و ارتباطات

ماده2:اهداف

2-1-    تحقق دولت الکترونیک در استان گلستان با ایجاد زیرساخت­های پایدار(امن، مطمئن) و فراگیر، راه اندازی خدمات الکترونیکی و استقرار سازمان الکترونیکی در دستگاه­های اجرایی استان گلستان

2-2-    ایجاد هماهنگی، هم سویی و وحدت رویه بین دستگاه­های اجرایی، دانشگاه­ها، بانک­ها و بخش خصوصی استان در حوزه فاوا

ماده3: وظایف و مسؤولیت­ها

این کمیته وظیفه پرداختن به موارد زیر را ذیل کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری، در حوزه فاوا درقلمرو استان گلستان را بر عهده خواهد داشت:

3-1-      پیشنهاد سیاست­های کلان فاوا

3-2-      تصمیم­سازی و پیشنهاد طرح­ها و برنامه­های راهبردی

3-3-      ارایه راه حل­های راهبردی و راهکارها در خصوص موارد درخواستی از سوی دولت، شورا، کارگروه.

3-4-      نظارت عالی بر حسن انجام طرح­ها، برنامه­ها، پروژه­ها و دوره­های حوزه فاوا

3-5-      پیگیری و نظارت بر مصوبات، مقررات و قوانین حوزه فاوا

 

ماده4: اعضای کمیته

1-     مدیرکل فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت  استانداری (رییس کمیته)

2-     یکی از کارشناسان دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت  استانداری (دبیر کمیته)

3-     رییس گروه کارشناسی راهبردی

4-     رییس گروه کارشناسی زیرساخت

5-     رییس گروه کارشناسی سیستم­های اطلاعاتی

 

ماده5: گروه­های کارشناسی

5-1-      گروه کارشناسی راهبردی: این گروه کارشناسی با عضویت 7 نفر از کارشناسان بخش دولتی و خصوصی استان، وظیفه تصمیم سازی در حوزه مدیریت راهبردی فاوا را به عهده خواهد داشت. شرح وظایف، نحوه عملکرد و جزییات تکمیلی در خصوص این گروه در «آیین نامه گروه کارشناسی راهبردی» آمده است.

5-2-      گروه کارشناسی زیرساخت: این گروه کارشناسی با عضویت 7 نفر از کارشناسان بخش دولتی و خصوصی استان، وظیفه تصمیم­سازی در حوزه مهندسی فاوا در مقوله­های سخت افزار، شبکه، ارتباطات، امنیت، آموزش تخصصیرا به عهده خواهد داشت. شرح وظایف، نحوه عملکرد و جزییات تکمیلی در خصوص این گروه در «آیین نامه گروه کارشناسی زیرساخت» آمده است.

5-3-         گروه کارشناسی سیستم­های اطلاعاتی:این گروه کارشناسی با عضویت 7 نفر از کارشناسان بخش دولتی و خصوصی استان، وظیفه تصمیم­سازی در حوزه مهندسی فاوا در مقوله­های مدیریت و مهندسی سازمان، خدمات و سازمان الکترونیک، دولت الکترونیک، نرم افزار و سیستم­های اطلاعاتی، امنیت، آموزش تخصصی و عمومی و فرهنگ­سازیرا به عهده خواهد داشت. شرح وظایف، نحوه عملکرد و جزییات تکمیلی در خصوص این گروه در «آیین نامه گروه کارشناسی سیستم­های اطلاعاتی» آمده است.

ماده6: گردش کارها

گردش کارها بین گروه­های کارشناسی و کمیته از دو روش زیر تبعیت می­کند:

الف- ارجاع کار از سوی کمیته به گروه­های کارشناسی و درخواست پاسخ

ب‌-  ارسال پاسخ یا پیشنهادات به کمیته از سوی گروه کارشناسی

ت‌-  ارجاع کار از سوی کارگروه به کمیته و درخواست پاسخ

ث‌-  ارسال پاسخ یا پیشنهادات به کارگروه از سوی کمیته

ماده7: محل و وظایف دبیرخانه کمیته

7-1-  محل دبیرخانه کمیته در دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری مستقر می­شود.

7-2-  تنظیم دستور جلسات و ارسال دعوت نامه برای اعضا و مدعوین

7-3-  تنظیم صورتجلسات و ارسال برای اعضا

7-4-  برگزاری جلسات و تشریفات

7-5-  پیگیری و اجرای مصوبات و ارایه گزارش به کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری

ماده8: تشکیل جلسات

8-1-  جلسات با حضور رییس کمیته و دونفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات معتبر است.

8-2-  برحسب نیاز کمیته می­تواند از اشخاص حقیقی/حقوقی دعویت نماید(بدون حق رای).

ماده9: تصویب و بازنگری

این آیین­نامه در 9 ماده در تاریخ 10/4/1393 در کمیته­ی فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت بررسی و در تاریخ ...... به تصویب کارگروه رسید. این آیین نامه در دوره­های شش ماهه و حسب مورد قابل بازنگری و اصلاح بوده و پس از تصویب کارگروه رسمیت می­یابد.

کد خبر: 44


معرفی اعضاء کمیته کارشناسی

معرفی اعضاء کمیته کارشناسی فناوری اطلاعات ، ارتباطات وامنیت:

- مهندس مهدی علی بگلی

- مهندس حسین جلالی

- دکتر مومنی

- مهندس عباسی

- مهندس احمدی

کد خبر: 41

حدیث روز

امام علی(ع) می فرماید : هیچ چیز را ندیدم مگر اینکه خدا را قبل از آن بعد از آن و با آن مشاهده کردم.

آرشیو

<    «  تیر 1401  »    >
شیدسچپج
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

پیوندها

آمار

آمار بازدید
بازدید امروز: 109
بازدید دیروز: 23
بازدید ماه:1236
بازدید سال:7474
بازدید کل:300835